Početna Osiguranje imovine

Brinete o svojoj imovini? - Osiguranje imovine

  • Osiguranje od požara i elementarnih nepogoda
  • Osiguranje od izlivanja vode iz instalacija
  • Osiguranje mašina od loma
  • Osiguranje u slučaju provalne krađe i razbojništva
  • Osiguranje stakala od loma
  • Osiguranje objekata u izgradnji i montaži
  • Osiguranje izgradnje i montaže
  • Osiguranje elektronske opreme

Osiguranje imovine podrazumeva osiguranje nepokretne imovine (poslovni prostor) i pokretne imovine (oprema, zalihe) kao i osiguranje mašina, uređaja i elektronske opreme.

Neo Finance vam pomaže da iz ponude vodećih osiguravajućih kuća odaberete optimalno osiguranje i da njegova cena bude najpristupačnija. Popunjavanjem formulara možete zatražiti preliminarne informacije u vezi sa željenom polisom.

U formular unesite tražene podatake i dovršite načinom na koji želite da dobijete potrebne informacije (imejl adresa ili telefon) i naš tim će vam se brzo javiti sa predlozima i ponudama za odgovarajuće osiguranje.

Popunjavanjem formulara ne obavezujete se na saradnju sa Neo Finance.

...