Početna Kreditno osiguranje

Uzimate kredit u banci? - Kreditno osiguranje

  • Osiguranje života u slučaju smrti korisnika kredita

U mnogim bankama jedan od uslova za dobijanje kredita je da korisnik kredita za vreme otplate bude životno osiguran. Osim što se pojavljuje kao uslov za dobijanje kredita, prednost ove vrste osiguranja je i ta što pruža finansijsku sigurnost porodici osiguranika za neželjene događaje.

Kreditno osiguranje možete naručiti i putem našeg sajta. Na sve zahteve koji stignu do 12 časova biće odgovoreno u istom danu, a na zahteve koji stignu posle 12 časova biće odgovoreno u prvom sledećem radnom danu.

Neo Finance vam pomaže da iz ponude vodećih osiguravajućih kuća odaberete optimalno osiguranje i da njegova cena bude najpristupačnija. Popunjavanjem formulara možete zatražiti preliminarne informacije u vezi sa željenom polisom.

U formular unesite tražene podatake i dovršite načinom na koji želite da dobijete potrebne informacije (imejl adresa ili telefon) i naš tim će vam se brzo javiti sa predlozima i ponudama za odgovarajuće osiguranje.

Popunjavanjem formulara ne obavezujete se na saradnju sa Neo Finance.

...